Archive for April, 2013

PRESENTATION OASE 89_MEDIUM

April 25, 2013

scramble_city__bklt_shttp://www.oasejournal.nl/en/News#presentation-oase-89-medium

OASE 89 wil be presented on April 25 in the Stadsmuseum Gent (STAM). 25 April 2013 19.00
Stadsmuseum Gent (STAM). Bijlokesite. Godshuislaan 2, 9000 Gent stamgent.be

Klaske Havik will present the issue.
Lada Hrsak will reveal the project ‘Scramble City’.
Michiel Dehaene will discuss the Mid-Size City in a conversation with Bart Verschaffel and Paul Vermeulen

De middelgrote stad is een onderbelicht thema in het discours over stad en stedelijkheid. Urban studies hebben zich in hoofdzaak op de metropool gericht en focussen meer recent ook op relatief nieuwe fenomenen als de generieke stad of de netwerkstad. Terwijl de middelgrote stad weinig tot de verbeelding sprak van diegenen die het discours bepaalden, bleek zij in de praktijk desalniettemin populair als woon- en vestigingsgebied – misschien juist vanwege haar weinig spannende karakter. Als de metropool bij uitstek de plaats van de moderne stedelijke ervaring is, dan is de kleine en middelgrote stad de plek waar de moderniteit wordt geabsorbeerd en zich een vertrouwd en vertrouwenwekkend gezicht verwerft. De middelgrote stad als plaats, waar het verlangen naar een ‘getemperde’ stedelijke ervaring voorwerp wordt van stedenbouw en architectuur. Ooit het centrum van haar eigen ommeland is de middelgrote stad meer dan ooit deel van een stedelijk netwerk waarin de kansen en problemen van de hedendaagse stedelijke samenleving neerslaan. De grote maatschappelijke opgaven, demografie, migratie, mobiliteit, ecologie, zijn net zo goed uitdagingen voor de middelgrote stad. In die context is de middelgrote stad vandaag opnieuw de plek waar de stedelijke beeldvorming rondom de Europese stad herijkt wordt.

text OASE Journal for Architecture