Archive for the 'modernity' Category

PRESENTATION OASE 89_MEDIUM

April 25, 2013

scramble_city__bklt_shttp://www.oasejournal.nl/en/News#presentation-oase-89-medium

OASE 89 wil be presented on April 25 in the Stadsmuseum Gent (STAM). 25 April 2013 19.00
Stadsmuseum Gent (STAM). Bijlokesite. Godshuislaan 2, 9000 Gent stamgent.be

Klaske Havik will present the issue.
Lada Hrsak will reveal the project ‘Scramble City’.
Michiel Dehaene will discuss the Mid-Size City in a conversation with Bart Verschaffel and Paul Vermeulen

De middelgrote stad is een onderbelicht thema in het discours over stad en stedelijkheid. Urban studies hebben zich in hoofdzaak op de metropool gericht en focussen meer recent ook op relatief nieuwe fenomenen als de generieke stad of de netwerkstad. Terwijl de middelgrote stad weinig tot de verbeelding sprak van diegenen die het discours bepaalden, bleek zij in de praktijk desalniettemin populair als woon- en vestigingsgebied – misschien juist vanwege haar weinig spannende karakter. Als de metropool bij uitstek de plaats van de moderne stedelijke ervaring is, dan is de kleine en middelgrote stad de plek waar de moderniteit wordt geabsorbeerd en zich een vertrouwd en vertrouwenwekkend gezicht verwerft. De middelgrote stad als plaats, waar het verlangen naar een ‘getemperde’ stedelijke ervaring voorwerp wordt van stedenbouw en architectuur. Ooit het centrum van haar eigen ommeland is de middelgrote stad meer dan ooit deel van een stedelijk netwerk waarin de kansen en problemen van de hedendaagse stedelijke samenleving neerslaan. De grote maatschappelijke opgaven, demografie, migratie, mobiliteit, ecologie, zijn net zo goed uitdagingen voor de middelgrote stad. In die context is de middelgrote stad vandaag opnieuw de plek waar de stedelijke beeldvorming rondom de Europese stad herijkt wordt.

text OASE Journal for Architecture

PAROOL_INTERVIEW

July 23, 2012

‘Modernism also belongs to the City’ and is part of us, our memory. This is the title of an recent interview with Lada Hršak brought out on friday 13th, by Amsterdam’s daily newspaper hetParool. As it happens, some of the data in the interview can be taken with a ‘grain of salt’ therefore the credits for the Dutch Embassy in Ethiopia shall be completed with Van Gameren Mastenbroek. More about the topic, and foremost the jounalist’s experience of the ‘house of the architect’ is available for the Dutch readers when clicking on the image.

SCRAMBLE CITY

July 7, 2012

photos Dieuwertje Komen

Our 5m long leporello has arrived! And has already been pronounced ‘The Book of The Month’ by renown Dutch site ’Archined’ (in a bundle with 3 other cahiers). Available via: archined-boek-van-de-maand

Scramble City is a visual essay by Lada Hršak, Michiel van Iersel, Dieuwertje Komen and Neeltje ten Westenend. It presents a fragmented journey through a fragmented urban landscape filled with good intentions. In the autumn of 2010 they were part of a group of 20 architects, urban designers, artists, designers and writers that travelled to the Balkans(Skopje, Priština, Tirana), Marseille, the North of England (Manchester, Leeds, Liverpool) and the Basque region (Bilbao and Vitoria-Gasteiz). This ninth Netherlands Foundation for Visual Arts, Design and Architecture study trip was entitled What’s Up, What’s Down: Cultural Catalysts in Urban Space and investigated the urban transformations of the last several decades in these European secondary cities.

SUPERSTUDIO SOCIALISM AND MODERNITY

January 18, 2012

The MSU / Museum of contemporary art in Zagreb has put together an excellent exhibition under the title ‘Socialism and Modernity’. Presented ‘real utopian’ work of architecture, planning, art, design, graphics, film and media put together reveal an extraordinary amount of creativity and freedom. Therefore gridded abstract landscapes with socialist youth can be compared to the famous Superstudio’s  ‘Superexistence’ exhibited at the time in MOMA, while it took a while to get to see this one.   http://www.msu.hr/#/en/19350/1. fltr ‘young people vote for brighter youth and a better future’ 2. ‘youth creativity socialism’